MENU PRZEDMIOTOWE » WYBORY I REFERENDA » Archiwum wybory » Sejm i Senat RP 2011

data publikacji:  07-04-2011 | 14:52
data ostatniej modyfikacji:  02-09-2014 | 11:06
autor dokumentu: Robert Lipa
edycja dokumentu: Robert Lipa

 

 

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP - 9 październik 2011 r.

 

 

Informacje Obwodowych Komisji Wyborczych o godzinie rozpoczęcia pracy Komisji w dniu wyborów

 

Obwieszczenie o składach obwodowych komisji wyborczych

 

Inofrmacja w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia obowodowych komisji wyborczych

 

Powołanie obowodowych komisji wyborczych

 

Dopisanie do spisu wyborców

 

Głosowanie przez pełnomocnika

 

Sprawdzanie spisu wyborców

 

Zaświadczenia o prawie do głosowania

 

Komunikat w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w Imielinie, w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP, zarządzonych na dzień 09 października 2011 roku.

 

Wykaz komitetów uprawnionych do zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

(stan na dzień 5 września 2011 r.)

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Imielin z dnia 8 września 2011 roku o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz o siedzibie obwodowej komisji wyborczej właściwej do głosowania korespondencyjnego, w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP, zarządzonych na dzień 09 października 2011 roku.

 

Zarządzenie Nr. BM 0050.38.2011 Burmistrza Miasta Imielin z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych do bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych na terenie Imielina, w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku.

 

Uchwała Nr X/55/2011 Rady Miasta Imielin z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania w mieście Imielin do stanu faktycznego.

 

KOMUNIKAT Okręgowej Komisji Wyborczej w Katowicach z dnia 22 sierpnia 2011 r.

 

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 8 sierpnia 2011 r.