BIP » OFERTY PRACY » Jednostki Organizacyjne Miasta

data publikacji:  07-04-2011 | 14:50
data ostatniej modyfikacji:  01-07-2021 | 12:48
autor dokumentu: Katarzyna Chowaniec
edycja dokumentu: Damian Krzemień

 

Oferty pracy jednostki podległe.

 

Oferowane stanowisko
Data wprowadzenia Termin składania dokumentów Lista kandydatów

Wyniki naboru

Inspektor w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej 04.06.2021 r. 10.08.2021 r.    Unieważnie naboru
Podinspektor w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej 17.03.2021 r. 26.04.2021 r.   wynik
Konkurs
na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Imielinie, ul. K. Miarki 7
02.03.2021 r. 23.03.2021 r.   wynik
Pracownik Socjalny w MOPS 16.07.2020 r. 21.08.2020 r.   wynik
Procownik Socjalny w MOPS 10.04.2020 r. 30.06.2020 r.   wynik
Kucharz w Szkole Podstawowej nr 2 05.02.2020 r. 28.02.2020 r.   wynik
Asystent rodziny w Miesjkim Óśrodku Pomocy Społecznej 16.01.2020 15.02.2020 r.   wynik
Młodszy wychowawca w świetlicy socjoterapeutycznej 16.12.2019 31.01.2019 r.    wynik
 Asystent rodziny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej 27.11.2019 r. 16.12.2019 r.   wynik