MENU PRZEDMIOTOWE » FINANSE » Budżet Miasta » Sprawozdania

data publikacji:  07-04-2011 | 14:42
data ostatniej modyfikacji:  02-08-2021 | 13:08
autor dokumentu: Katarzyna Chowaniec
edycja dokumentu: Patryk Przebindowski

 

ROK 2021


 

Sprawozdania za II kwartał 2021 roku

 

Zarządzenie Nr BM.3034.1.2021 Burmistrza Miasta Imielin z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania miasta za I 2021 rok

 

Sprawozdania za I kwartał 2021 roku

 

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Imielin za 2020 rok

 

 

ROK 2020

 

Sprawozdania za IV kwartał 2020 roku.

 

Sprawozdania za III kwartał 2020 roku.

 

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Imielin za 2019 rok


Sprawozdanie - Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowejn za I półrocze 2020 r.

 

Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku

 

Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku Miejskie Centrum Kultury

 

Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku SPZOZ

 

 Sprawozdania za II kwartał 2020 roku

ROK 2019


 

 

Sprawozdania finansowe za 2019 rok.

 

Sprawozdania za IV kwartał 2019 roku.

 

Sprawozdanie za III kwartał 2019 roku.

 

Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku 

 

Sprawozdania za II kwartał 2019 roku 

 

Sprawozdania za I kwartał 2019 roku

 

SPRAWOZDANIA FINANSOWE ZA 2018

 

ROK 2018Zarządzenie Nr BM.3035.1.2019 Burmistrza Miasta Imielin z dnia 21 marca 2019 roku w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok.

 

Sprawozdania za IV kwartał 2018 roku

 

Sprawozdania za III kwartał 2018 roku

 

Zarządzenie Nr BM.3026.19.2018 Burmistrza Miasta Imielin w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2018 roku

 

Sprawozdania za II kwartał 2018 roku

 

Sprawozdania za I kwartał 2018 roku

 

 ROK 2017


 

Sprawozdania za IV kwartały 2017 roku 

 

Sprawozdania za III kwartał 2017 roku

 

Sprawozdania za II kwartał 2017 roku

 

Sprawozdania za I kwartał 2017 roku

 

ROK 2016


 

Sprawozdania za IV kwartały 2016 roku

  

Sprawozdanie za III kwartał 2016 roku


Sprawozdanie za II kwartał 2016 roku

 

Sprawozdanie za I półrocze 2016 roku

 

Sprawozdanie za I kwartał 2016 roku

 ROK 2015


 

Sprawozdanie za II kwartał 2015 roku

 

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Imielin za 2014 rok

 

Sprawozdanie za I kwartał 2015 roku

 ROK 2014


 

Zarządzenie BM.3026.8.2015 w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2014 rok

 

 

Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Imielin za I półrocze 2014 roku

 

Zarządzenie Nr BM.3026.8.2014 Burmistrza Miasta Imielin z dnia 25 marca 2014 roku w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2013 rok
 


Zarządzenie Nr BM.3026.14.2013 Burmistrza Miasta Imielin z dnia 02 sierpnia 2013 roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze na 2013 roku


Zarządzenie Nr BM.3026.4.2013 w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2012 rok

 
 

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA IMIELIN ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU


INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W IMIELKNIE ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

 

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU

 

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2011 ROK

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Imielinie za 2011 rok

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2011 rok

 

 

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA ZA III KWARTAŁ 2011 ROKU

 
 

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

 

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA IMIELIN ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

 

INFORMACJA FINANSOWA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU SPZOZ W IMIELINIE

 

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA ZA I KWARTAŁ 2011 ROKU

 

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA ZA 2010 ROK

 

WYKONANIE BUDŻETU MIASTA ZA I KWARTAŁ 2010 ROKU

 

OPINIE REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ