MENU PRZEDMIOTOWE » FINANSE » Podatki i opłaty

data publikacji:  07-04-2011 | 14:42
data ostatniej modyfikacji:  16-09-2021 | 12:59
autor dokumentu: Katarzyna Chowaniec
edycja dokumentu: Damian Krzemień

 

 

Referat Finansowo-Budżetowy

 

PODATKI

parter pok. 14


tel. 32 22-54-103

 

 

Zmiany w decyzjach podatkowych związane z modernizacją gruntów i budynków na terenie miasta

 

PODATKI :

  • Od 1 lipca 2019 r. obowiązują jednolite wzory deklaracji oraz informacji na podatek od nieruchomości, rolny oraz leśny. Nowe formularze ogłoszone przez Ministerstwo Finansów należy stosować do spraw, w których obowiązek złożenia deklaracji lub korekty powstał po 30 czerwca 2019 r. W pozostałych sprawach należy stosować formularze, które wynikają z uchwały Rady Miasta Imielin.

  • Informacje i deklaracje należy składać w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego.

  • Jeżeli okolicznością, od której jest uzależniony obowiązek podatkowy, jest istnienie budowli albo budynku lub jego części, obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona, albo w którym rozpoczęto użytkowanie budynku lub jego części przed ich ostatecznym wykończeniem.

 

 

 


DRUKI WNIOSKÓW DO POBRANIA:

 

1. DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI DN1

 

Załącznik- ZDN-1


Załącznik - ZDN-2


Tę sprawę można załatwić również elektronicznie poprzez platformę SEKAP, klikając w (LINK)

 

2. DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY

 

Załącznik ZDR-1


Załącznik ZDR-2

 

Tę sprawę można załatwić również elektronicznie poprzez platformę SEKAP, klikając w (LINK)

  

3. DEKLARACJA  NA PODATEK LEŚNY DL-1

 

Załącznik ZDL-1


Załącznik ZDL-2


Tę sprawę można załatwić również elektronicznie poprzez platformę SEKAP, klikając w (LINK)

 

4. INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH i  OBIEKTACH BUDOWLANYCH IN-1


Załącznik ZIN-1

 

Załącznik ZIN-2

 

Załącznik ZIN-3

 

5. INFORMACJA O GRUNTACH IR-1

 
Załącznik ZIR-1

 

Załącznik ZIR-2

 

Załącznik ZIR-3

 

6. INFORMACJA O LASACH IL-1

 

Załącznik ZIL-1


Załącznik ZIL-2


Załącznik ZIL-3


7. DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

 

Tę sprawę można załatwić również elektronicznie poprzez platformę SEKAP, klikając w (LINK)

 

6. ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI DT-1

 

7. Zgłoszenie zamiaru korzystania zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w ramach pomocy de minimis

  

 8. Zgłoszenie - aktualizacja danych kontaktowych

 

PRZEPISY PRAWA:

 

 Uchwały obowiązujące w 2021 i 2020 roku

 

 Uchwała Nr XXIII/165/2020 Rady Miasta Imielin z dnia 25.11.2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/251/2018 Rady Miasta Imielin z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w ramach pomocy de minimis.

 

Uchwała nr XII/84/2019 Rady Miasta Imielin z dnia 29 października 2019 roku w sprawie opłaty targowej.

 

XII/83/2019 Uchwała nr XII/83/2019 Rady Miasta Imielin z dnia 29 października 2019 roku w sprawie określenia wysokości stawek od środków transportowych.

 

Uchwała nr XII/82/2019 Rady Miasta Imielin z dnia 29 października 2019 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

 

Uchwała Nr XL/251/2018  Rady Miasta Imielin z 28 lutego 2018 roku w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w ramach pomocy de minimis

 

 

 Uchwały obowiązujące w 2019  i  2018 roku

 

Uchwała Nr XL/251/2018  Rady Miasta Imielin z 28 lutego 2018 roku w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w ramach pomocy de minimis

 

Uchwała Nr XXIII/150/2016 Rady Miasta Imielin z dnia 26 października 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości


Uchwała Nr XXIII/151/2016 Rady Miasta Imielin z dnia 26 października 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek od środków transportowych

 

Uchwała Nr XXIII/152/2016 Rady Miasta Imielin z dnia 26 października w sprawie opłaty targowej

 

Wzory formularzy obowiązujące w zakresie obowiązku podatkowego, który powstał lub wygasł przed dniem 30.06.2019 r.:

Uchwała Nr XXXVII/231/2017 z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

 

Uchwały obowiązujące w 2017 roku

 

Uchwała Nr XV/105/2016 Rady Miasta Imielin z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/86/2015 Rady Miasta Imielin z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

 

Uchwała Nr XXIII/150/2016 Rady Miasta Imielin z dnia 26 października 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości


Uchwała Nr XXIII/151/2016 Rady Miasta Imielin z dnia 26 października 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek od środków transportowych

 

Uchwała Nr XXIII/152/2016 Rady Miasta Imielin z dnia 26 października w sprawie opłaty targowej

 

Uchwały obowiązujące  w 2016 roku

 

Uchwała Nr XV/105/2016 Rady Miasta Imielin z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/86/2015 Rady Miasta Imielin z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

 

Uchwała Nr XIII/87/2015 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis

 

Uchwała Nr XIII/85/2015 Rady Miasta Imielin z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/70/2015 Rady Miasta Imielin z dnia 28 października 2015 roku w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości

 

Uchwała Nr XII/71/2015 Rady Miasta Imielin z dnia 28 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok

 

Uchwała Nr XII/70/2015 z dnia 28 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok

 

Uchwała Nr XII/72/2015 Rady Miasta Imielin z dnia 28 października 2015 r. w sprawie opłaty targowej na 2016 rok

 

Uchwały obowiązujące w 2015 roku

 

Uchwała Nr XLVII/308/2014 Rady Miasta Imielin z dnia 7 litopada 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 

Uchwała Nr XLVII/309/2014 Rady Miasta Imielin z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 

Uchwała Nr XLVII/310/2014 Rady Miasta Imielin z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie określenia zasad ustalenia i poboru , wysokości dziennych stawek i terminów płatności opłaty targowej, zarządzanie jej poboru w drodze inkasa, określenie inkasentów, wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz teminu płatności dla inkasentów


Uchwała Nr XLVII/311/2014 Rady Miasta Imielin z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

 

 

 Interpretacje 

 

 

Nr konta bankowego:
PEKAO Bank Pekao S.A.
58124042271111000048459484

 

WIĘCEJ INFORMACJI


SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ MIASTO IMIELIN