MENU PRZEDMIOTOWE » PRAWO LOKALNE » Plany i programy

data publikacji:  07-04-2011 | 14:40
data ostatniej modyfikacji:  24-05-2019 | 11:30
autor dokumentu: Katarzyna Chowaniec
edycja dokumentu: Marzanna Fabian

 

 

Uchwała Nr XX/138/2016 Rady Miasta Imielin z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w mieście Imielin na lata 2016-2020

 

Uchwała Nr XX/137/2016 Rady Miasta Imielin z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej w zakresie wczesnego wykrywania ryzyka chorób układu krążenia w populacji mieszkańców Imielina w grupie wiekowej powyżej 20 lat, na lata 2016-2020

 

 

Uchwała Nr XVIII/128/2016 Rady Miasta Imielin z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej w zakresie zwiększenia wykrywalności raka gruczołu krokowego we wczesnym stadium u mężczyzn, mieszkańców Imielina, w grupie wiekowej 55-56 lat, na lata 2016-2020

 

 

Uchwała   Nr XVI/113/2016 Rady Miasta Imielin z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie programu polityki zdrowotnej w zakresie zapobiegania próchnicy u dzieci w wieku 9 i 10 lat uczęszczających do szkoły podstawowej, mieszkańców Imielina na lata  2016 – 2020

 

Lokalny Program Rewitalizacji

 

 

Uchwała Nr IX.45.2015 Rady Miasta Imielin z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Imielin

 

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Imielin

 

Podsumowanie prognozy oddziaływania na środowisko projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Imielin


Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Imielin

 

 

 

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Imielin 

 

Uchwała Nr XXV/156/2012 Rady Miasta Imielin z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie uchwalenia "Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Imielin"

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Imielin

 

 

Zasady przyznawania i cofania stypendiów sportowych

 

Uchwała Nr XXXIX/253/2014 Rady Miasta Imielin z dnia 26 lutego w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych Miasta Imielin

 

Uchwała Nr VI/49/2019 Rady Miasta Imielin z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/253/2014 Rady Miasta Imielin  z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych Miasta Imielin (opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Ślaskiego 2014 rok, poz. 1333 z dnia 06 marca 2014 roku.)

 


Program wspierania edukacji uzdolnionych uczniów przez miasto Imielin

 

Uchwała Nr XXI/92/2008 Rady Miasta Imielin z dnia 27 czerwca 2008 roku

 

Uchwała Nr XXII/100/2008 Rady Miasta Imielin z dnia 29 sierpnia 2008 roku

 

Uchwała Nr XII/61/2011 Rady Miasta Imielin z dnia 28 września 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/92/2008 Rady Miasta Imielin z dnia 27 czerwca 2008 roku w sprawie przyjęcia programu wspierania edukacji uzdolionych uczniów przez miasto Imielin