MENU PRZEDMIOTOWE » PRAWO LOKALNE » Plany i programy

data publikacji:  07-04-2011 | 14:40
data ostatniej modyfikacji:  17-06-2021 | 14:03
autor dokumentu: Katarzyna Chowaniec
edycja dokumentu: Damian Krzemień

 

Programy profilaktyki zdrowotnej

 

Uchwała Nr XXI/140/2020 Rady Miasta Imielin z dnia 30 września 2020 roku w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej w zakresie szczepień ochronnych przeciwko grypie w populacji mieszkańców Imielina w grupie wiekowej 65 lat i więcej na lata 2021-2026

 

Uchwała Nr XXIV/174/20 Rady Miasta Imielin z dnia 16 grudnia 2020 r.w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej w zakresie zapobiegania próchnicy u dzieci w wieku 9 i 10 lat uczęszczających do szkoły podstawowej, mieszkańców Imielina w latach 2021-2026

 

 Uchwała Nr XXIV/175/20 Rady Miasta Imielin z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej w zakresie wczesnego wykrywania ryzyka chorób układu krążenia w populacji mieszkańców Imielina w grupie wiekowej 40 lat i powyżej, na lata 2021-2026


Uchwała Nr XXIV/176/20 Rady Miasta Imielin z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w mieście Imielin w latach 2021-2026,


 

 

Lokalny Program Rewitalizacji

 

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Imielin - aktualizacja

 

Uchwała Nr IX.45.2015 Rady Miasta Imielin z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Imielin

 

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Imielin

 

Podsumowanie prognozy oddziaływania na środowisko projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Imielin


Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Imielin

 

 

 

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Imielin 


Uchwała nr XII/90/2019 Rady Miasta Imielin z dnia 29 października 2019 roku w sprawie uchwalenia "Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię  elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Imielin do roku 2034".


Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Imielin

 

 

Zasady przyznawania i cofania stypendiów sportowych

 

Uchwała Nr XXXIX/253/2014 Rady Miasta Imielin z dnia 26 lutego w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych Miasta Imielin

 

Uchwała Nr VI/49/2019 Rady Miasta Imielin z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/253/2014 Rady Miasta Imielin  z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych Miasta Imielin (opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Ślaskiego 2014 rok, poz. 1333 z dnia 06 marca 2014 roku.)

 


Program wspierania edukacji uzdolnionych uczniów przez miasto Imielin

 

Uchwała Nr XXI/92/2008 Rady Miasta Imielin z dnia 27 czerwca 2008 roku

 

Uchwała Nr XXII/100/2008 Rady Miasta Imielin z dnia 29 sierpnia 2008 roku

 

Uchwała Nr XII/61/2011 Rady Miasta Imielin z dnia 28 września 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/92/2008 Rady Miasta Imielin z dnia 27 czerwca 2008 roku w sprawie przyjęcia programu wspierania edukacji uzdolionych uczniów przez miasto Imielin