MENU PRZEDMIOTOWE » PRAWO LOKALNE » Regulamin organizacyjny

data publikacji:  07-04-2011 | 14:39
data ostatniej modyfikacji:  24-03-2015 | 08:54
autor dokumentu: Katarzyna Chowaniec
edycja dokumentu: Sabina Stęchły

 

 

 

Zarządzenie Nr BM.2000.17.2014 Burmistrza Miasta Imielin z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Imielin

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY


ZARZĄDZENIE NR BM.2000.22.2011 BURMISTRZA MIASTA IMIELIN Z DNIA 30 GRUDNIA 2011 ROKU
w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 0151/13/2007 z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Imielin

 

ZARZĄDZENIE NR BM.2000.6.2011 BURMISTRZA MIASTA IMIELIN Z DNIA 21 MARCA 2011 ROKU
w sprawie likwidacji Kancelarii Tajnej i zmiany Zarządzenia Nr 0151/20/2003 z dnia 29 sierpnia 2003 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Imielin