BIP » JEDNOSTKI » Jednostki Organizacyjne Miasta

data publikacji:  07-04-2011 | 14:21
data ostatniej modyfikacji:  26-10-2020 | 12:38
autor dokumentu: Katarzyna Chowaniec
edycja dokumentu: Marzanna Fabian

Przedszkole Miejskie w Imielinie

 

 Szkoła Podstawowa Nr 1  im. Powstańców Śląskich w Imielinie

 

Szkoła Podstawowa Nr 2  im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

 

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Imielinie

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Imielinie


Miejskie Centrum Kultury w Imielinie

 

 Archiwum