BIP » URZĄD MIASTA IMIELIN

data publikacji:  07-04-2011 | 14:15
data ostatniej modyfikacji:  13-04-2017 | 11:00
autor dokumentu: Katarzyna Chowaniec
edycja dokumentu: Marzanna Fabian

 

Urząd Miasta Imielin - dane podstawowe

Imielin

adres:

ul. Imielińska 81

41- 407 Imielin

godziny urzędowania:

godziny pracy kasy:

poniedziałek

wtorek czwartek

piątek

7:30 - 17:00

7:30 - 15:30

7.30 - 14:00

poniedziałek

wtorek - czwartek

(w tym przerwa)

piątek

7:45 - 17:00

7.45 - 15:30

13.00 - 14.00

7.30 - 13:00

telefony:

(32) 225 55 05, (32) 225 55 07

fax:

(32) 225 55 07

e-mail:

burmistrz@imielin.pl

 

serwis informacyjny:

www.imielin.pl

 

elektroniczna skrzynka podawcza (ESP)

skrytka ePUAP: /2477bejbt5/pisma

konto bankowe dochodowe :

Bank PEKAO S.A.: 58124042271111000048459484

Podatki i opłaty : podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych, opłata targowa, opłata eksploatacyjna od przedsiębiorstw górniczych, odsetki od zaległości podatkowych.

Pozostałe dochody : czynsz użytkowy, czynsz mieszkaniowy, dzierżawa, wieczyste użytkowanie, sprzedaż gruntu, opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, opłata za dane osobowe, odszkodowania, odsetki od zaległości

konto bankowe depozytowe:

Bank PEKAO S.A.: 88124042271111000048439835


 

Wpłata wadium

REGON

272586874

NIP gminy Imielin

TERYT

 

2220041485

2414021