BIP » RADA MIASTA » Plany pracy Rady Miasta

data publikacji:  07-04-2011 | 11:11
data ostatniej modyfikacji:  29-01-2021 | 11:00
autor dokumentu: Katarzyna Chowaniec
edycja dokumentu: Marzanna Fabian

 ROK 2021

 

Plan pracy Rady Miasta Imielin 2021 rok.

Plan Pracy Komisji Budżetu, Gospodarki i Rozwoju 2021 rok.

Plan pracy Komisji Polityki Społecznej i Bezpieczeństwa 2021 rok.

Plan pracy Komisji Rewizyjnej 2021 rok.

 

 ROK 2020

 

Plan pracy Rady Miasta Imielin 2020 rok.

Plan Pracy Komisji Budżetu, Gospodarki i Rozwoju 2020 rok.

Plan pracy Komisji Polityki Społecznej i Bezpieczeństwa 2020 rok.

Plan pracy Komisji Rewizyjnej 2020 rok.

 

 ROK 2019

 

 Plan pracy Rady Miasta Imielin 2019 rok.

Plan Pracy Komisji Budżetu 2019 rok.

Plan pracy Komisji Polityki Społecznej 2019 rok.

Plan pracy Komisji Rewizyjnej 2019 rok.

 

 

ROK 2018

 

Plan pracy Rady Miasta Imielin na 2018 rok - Przyjęty na Sesji Rady Miasta w dniu 24 stycznia 2018 roku 


Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok 

 

Plan pracy Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta na 2018 rok 


Plan pracy Komisji Gospodarki Miejskiej, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Ładu Publicznego na 2018 rok 

 

Plan pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej na 2018 rok

 

ROK 2017

 

Plan pracy Rady Miasta Imielin na 2017 rok


Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 rokPlan pracy Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta na 2017 rok


Plan pracy Komisji Gospodarki Miejskiej, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Ładu Publicznego na 2017 rok


Plan pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej na 2017 rok

 

ROK 2016

 

PLAN PRACY RADY MIASTA IMIELIN NA 2016 ROK - Przyjęty na Sesji Rady Miasta Imielin w dniu 27 stycznia 2016 roku

 

PLAN PRACY KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, SPORTU, ZDROWIA I POMOCY SPOŁECZNEJ NA 2016 ROK

 

PLAN PRACY KOMISJI GOSPODARKI MIEJSKIEJ, ROLNICTWA, OCHRONY ŚRODOWISKA I ŁADU PUBLICZNEGO NA 2016 ROK

 

PLAN PRACY KOMISJI BUDŻETU I ROZWOJU MIASTA NA 2016 ROK

 

PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2016 ROK

 

PLAN PRACY RADY MIASTA IMIELIN NA 2015 ROK - Przyjęty na Sesji Rady Miasta Imielin w dniu 28 stycznia 2015 roku

PLAN PRACY KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, SPORTU, ZDROWIA I POMOCY SPOŁECZNEJ NA 2015 ROK

PLAN PRACY KOMISJI GOSPODARKI MIEJSKIEJ, ROLNICTWA, OCHRONY ŚRODOWISKA I ŁADU PUBLICZNEGO NA 2015 ROK

PLAN PRACY KOMISJI BUDŻETU I ROZWOJU MIASTA NA 2015 ROK

 

PLAN PRACY RADY MIASTA IMIELIN NA 2014 ROK - Przyjęty na Sesji Rady Miasta Imielin w dniu 05 lutego 2014 roku


PLAN PRACY KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, SPORTU, ZDROWIA I POMOCY SPOŁECZNEJ NA 2014 ROK


PLAN PRACY KOMISJI GOSPODARKI MIEJSKIEJ, ROLNICTWA, OCHRONY ŚRODOWISKA I ŁADU PUBLICZNEGO NA 2014 ROK


PLAN PRACY KOMISJI BUDŻETU I ROZWOJU MIASTA NA 2014 ROK

 

PLAN PRACY RADY MIASTA IMIELIN NA 2013 ROK - Przyjęty na Sesji Rady Miasta Imielin dnia 30 stycznia 2013 roku

 

PLAN PRACY KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, SPORTU, ZDROWIA I POMOCY SPOŁECZNEJ NA 2013 ROK

 

PLAN PRACY KOMISJI GOSPODARKI MIEJSKIEJ, ROLNICTWA, OCHRONY ŚRODOWISKA I ŁADU PUBLICZNEGO NA 2013 ROK

 

PLAN PRACY KOMISJI BUDŻETU I ROZWOJU MIASTA NA 2013 ROK

 

PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2013 ROK

 

PLAN PRACY RADY MIASTA IMIELIN NA 2011 ROK - Przyjęty na Sesji Rady Miasta Imielin dnia 31 stycznia 2011 roku

 

PLAN PRACY KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, SPORTU, ZDROWIA I POMOCY SPOŁECZNEJ NA 2011 ROK

 

PLAN PRACY KOMISJI GOSPODARKI MIEJSKIEJ, ROLNICTWA, OCHRONY ŚRODOWISKA I ŁADU PUBLICZNEGO NA 2011 ROK

 

PLAN PRACY KOMISJI BUDŻETU I ROZWOJU MIASTA NA 2011 ROK

 

PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2011 ROK