BIP 

Witamy na stronie
Biuletynu Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Imielin

ul. Imielińska 81
41-407 Imielin
  

(32) 225 55 05, (32) 225 55 07
fax. (32) 225 55 07

e-mail: burmistrz@imielin.pl

elektroniczna skrzynka podawcza

 

Skrytka ePUAP: /2477bejbt5/pisma

  

Godziny pracy Urzędu Miasta Imielin

Poniedziałek 7.30 - 17.00

Wtorek - Czwartek 7.30 - 15.30

Piątek 7.30 - 14.00

 


KASA CZYNNA


PONIEDZIAŁEK 7.45 - 17.00


WTOREK - CZWARTEK 7.45-15.30


W TYM PRZERWA 13.00-14.00


PIĄTEK 7.45 - 13.00

 

 

Niżej wymienione dochody budżetu miasta należy wpłacać na konto
URZĘDU MIASTA IMIELIN

 

Nr konta bankowego:
PEKAO Bank Pekao S.A.
58124042271111000048459484
 


PODATKI I OPŁATY:


podatek od nieruchomości (osoby fizyczne, prawne), podatek rolny (osoby fizyczne, prawne), podatek leśny (osoby prawne), podatek od środków transportowych (osoby fizyczne, prawne), opłata targowa, opłata eksploatacyjna od przedsiębiorstw górniczych, odsetki od zaległości podatkowych.

 

POZOSTAŁE DOCHODY:


czynsz użytkowy, czynsz mieszkaniowy, dzierżawa, wieczyste użytkowanie, sprzedaż gruntu, opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, opłata za wynajem lokali użytkowych, opłata skarbowa za wpis do ewidencji działalności gospodarczej, zmiana we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, pozostałe opłaty skarbowe, specyfikacja przetargowa, karta czytelnika, opłata za zajęcie pasa drogowego, opłata za dane osobowe, odszkodowania, odsetki od zaległości.